• Başvuru Dilekçesi *
  • ÖSYM Sonuç Belgesi Fotokopisi
  • Diplomalarının (Lisans, Yüksek Lisans) veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Tasdikli Örneği
  • Fotoğraf (6 Adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Hizmet Belgesi (Herhangi Bir Kamu Kurumunda Halen Çalışmakta Olan ya da Daha Önce Bir Kamu Kurumunda Çalışıp İstifa Eden / Ayrılanlar İçindir)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr İnternet Adresinden Alınabilir.)
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS…)

Adayların başvurularını şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 18 Aralık 2020 Cuma günü saat: 16:00’dır. Adayların evraklarını belirtilen süre içerisinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde ulaşmamış olan evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Başvuru Adresi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

* Başvuru dilekçesinde yerleştirildiği anabilim dalı ve iletişim bilgileri (telefon, cep telefonu, e-posta adresi) belirtilecektir.

Olusturulma Tarihi:2020-12-07 10:30:51
Guncelleme Tarihi: 2020-12-07 10:31:46