2020 YILI SÜREÇ YÖNETİMİ

1.0.- EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

1.1.- Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme

1.2.- Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme

1.3.- Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi Performans İzleme

1.4.- Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme

4.0.- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMAYI YÖNETMEK

4.1.- Planlamanın ve Uygulamanın Yönetimi Performans İzleme

4.2.- Performans İzleme ve İyileştirmelerin Yönetimi Performans İzleme

5.0.- TOPLUMSAL KATKIYI YÖNETMEK

5.1- Sosyal Sorumluluğun Yönetimi Performans İzleme 

 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2019 
1.1 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.1 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019
1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2019
1.2 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.2 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019
1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2019
1.3 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.3 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019
1.4 Eğitsel Uyum Ve Etkinliklerin Yönetimi 2019
1.4 Eğitsel Uyum Ve Etkinliklerin Yönetimi Performans Parametresi İzleme 2019

 

2018 Yılı Süreç Yönetim Şemaları

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2018
1.1 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.1 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018
1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2018
1.2 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.2 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018
1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2018
1.3 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.3 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018

 

2017 Yılı Süreç Yönetim Şemaları

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2017

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2017 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2017

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-02-27 06:21:18
Guncelleme Tarihi: 2020-05-28 10:43:22