İA-002 Gelen Evrak İş Akışı

İA-003-Giden Evrak İş Akışı

İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı

İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı

İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

İA-128-Sınav Programları İş Akışı

İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

İA-224-Akademik ve İdari Personel İşe Başlama İş Akışı

İA-226- Akademik ve İdari Personel İstifa İş Akışı

İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı

İA-235-Akademik ve İdari Personel Yıllık ve Mazeret İzin İş Akışı

İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması 

İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı

İA-260-Yeni Döküman Hazırlama İş Akışı

 

https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/isakısları

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-02-27 06:17:51
Guncelleme Tarihi: 2018-04-04 12:01:15