TL- 031 Acil Durum Tahliye Talimatı

TL- 033 Kaza Önleme Talimatı

TL- 035 Yangın Talimatı

TL- 036 Zehirlenme Talimatı

TL- 051 Bilgisayar Laboratuvarı Kullanma Talimatı

TL- 061 E-Posta Kullanım Talimatı

TL- 065 Biyoloji Laboratuvarı İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipmanları Kullanım Talimatı

TL - 066 Deprem Talimatı

TL - 068 Genel Laboratuvar Talimatları

TL - 069 İş Güvenliği Talimatı

TL - 070 İşaret Levhaları Talimatı

TL - 074 Kimya Laboratuvarı İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipmanları Kullanım Talimatı

TL - 075 Kimya Ve Biyoloji Dışı Laboratuvarlar İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipmanları Kullanım Talimatı

TL - 082 Fotokopi Makinesi  Kullanma Talimatı

TL - 085 Kağıt Kırım (Ferforaj) Makinesi  Kullanma Talimatı

TL - 103 Analitik Terazi Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 104 Atık Konteynır Kullanım Talimatı-TL - 104 Atık Konteynır Kullanım Talimatı

TL - 105  Biyokimya-Tıbbi Farmakoloji Laboratuvarında Uyulması Gereken Talimatlar

TL - 106 Nofrost Buzdolabı Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 107 Mikroplak Okuyucu Spektrofotometre Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 108 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Bakım-Onarım Kalibrasyon ve Kullanım Talimatı

TL - 109 Mikroplak Yıkayıcı Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 110 Otomatik Pipet Bakım-Onarım Kalibrasyon ve Kullanım Talimatı

TL - 111 Soğutmalı Santrifüj Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 112 Spektrofometre Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 113 Su Banyosu Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 114 Ultra Saf Su Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 115 Vorteks Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 116 PH Metre Bakım-Onarım Kalibrasyon ve Kullanım Talimatı

TL - 117 Biyogüvenlik Kabini Kullanım Talimatı

TL - 118 Otoklav (Blok Sterilizatör)  Kullanım Talimatı

TL - 119 Etüv Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı

TL - 120 Binoküler Mikroskop Kullanım Talimatı

TL - 121 Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Kullanım Talimatı

TL - 122 Laboratuvar Tipi Bulaşık Makinası Bakım Onarım Kullanım Talimatı

TL - 123 LED Televizyon Bakım Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 124 Mikrodalga Fırın Kullanım Talimatı

TL - 125 Multidisipliner Laboratuvar Kullanım Talimatı

TL - 126 Preparat Setleri Kullanım Talimatları

TL - 127 Projeksiyon Kullanım Talimatı

TL - 128 Dijital Görüntüleme Sistemli Eğitmen Mikroskobu Kullanım Talimatı

TL - 129 Masaüstü Bilgisayar Kullanım Talimatı

TL - 130 Statif ve Statif Kıskacı Kullanım Talimatı

TL - 131 Refleks Çekici Kullanım Talimatı

TL - 132 Sahlı Hemometresi Kullanım Talimatı

TL - 133 Cerrahi Alet  Seti Kullanım Talimatı

TL - 134 Hematokrit Santrifüjü  Kullanım Talimatı

TL - 135 Buz Makinası Kullanım Talimatı

TL - 136 Biyomedikal Pratikleri Eğitim Seti Kullanım Talimatı

TL - 137 İzole Organ Banyosu Kullanım Talimatı

TL - 138 Kurbağa Tablası Kullanım Talimatı

TL - 139 Acil Durum Tepe Duşu ve Göz Yıkama İstasyonu Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 140 Labtop Bakım Onarım ve Kullanım Talimatı

TL - 141 Arteriyel Kan Alma Maketi Kullanım Talimatı

TL - 142 Erkek İdrar Sondası Uygulama Maketi Kullanım Talimatı

 TL - 143 Havayolu Yönetim Eğitim Maketi Kullanım Talimatı

TL - 144 İntravenöz Girişim Maketi Kullanım Talimatı

TL - 145 Kadın İdrar Sondası Uygulama Maketi Kullanım Talimatı

TL - 146 Temel Sutur Atma Beceri Modeli Kullanım Talimatı

TL - 147 Temel Yaşam Desteği Maketi Kullanım Talimatı

TL - 148 KAEÜ Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Laboratuvarında Uyulması Gereken Talimatlar

TL - 149  Transparan Karşılaştırmalı İntramuskuler Enjeksiyon Modeli Kullanım Talimatı

TL - 150 İntradermal Enjeksiyon Simulatörü Kullanım Talimatı

TL - 151 Meme Muayene ve Palpasyon Maketi Kullanım Talimatı

TL-154 Çeker Ocak Bakım-Onarım ve Kullanım Talimatı

 

 

 

https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/talimatlar

 

Olusturulma Tarihi:2017-02-27 06:18:06
Guncelleme Tarihi: 2018-09-06 07:13:24