İdari Personel Görev Dağılım Çizelgesi için Tıklayınız...

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

 

-GT -  019 Bilgisayar İşletmeni

-GT - 020 Memur

-GT - 080 Psikolog

-GT - 082 Dekan

-GT - 083 Dekan Yardımcısı

-GT - 084 Bölüm Başkanı

-GT - 085 Anabilim Dalı Başkanı

-GT - 086 Bölüm Başkanı Yardımcısı

-GT - 087 Bölüm Sekreteri

-GT - 088 Öğretim Üyesi

-GT - 089 Araştırma Görevlisi

-GT - 090 Özel Kalem

-GT - 092 Fakülte Sekreteri

-GT - 093 Evrak Kayıt

-GT - 094 Mali İşler

-GT - 095 Öğrenci İşleri

-GT - 096 Personel İşleri

-GT - 097 Sekreter

-GT - 098 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

-GT - 099 Yazı İşleri

-GT - 106 Öğretim Elemanı

-GT - 137 Temizlik Personeli

-GT - 149 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı

-GT - 150 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı

-GT - 151 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

-GT - 152 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi (Bildirimlerden Sorumlu Üye)

-GT - 153 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Halk Sağlığı Alanında Üye

-GT - 154 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

-GT - 155 Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreteryası

-GT - 166 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

-GT - 167 Yardımcı Hizmetli

-GT - 190 Birim Kalite Temsilcisi

-GT - 191 Birim Kalite Yetkilisi

-GT - 204 Birim Kalite Komisyonu

 

Diğer Görev Tanımlarına Ulaşmak İçin Lütfen TIKLAYINIZ

Olusturulma Tarihi:2017-02-27 06:19:55
Guncelleme Tarihi: 2020-11-18 13:28:13