FAKÜLTE KURULU

 

 

 

Başkan

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Dekan

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. İhsan Sami UYAR

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.

Prof. Dr. Arzu ERTÜRK

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

Deri ve Zührevi AD

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Tıbbi Parazitoloji AD

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Ali GÜNEŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Doç. Dr. Belkız UYAR

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK 

Kardiyoloji AD 

Raportör

Çiğdem GÜVEN

Fakülte Sekreter V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU / FAKÜLTE DİSİPLİN   KURULU

 

 

 

Başkan

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Dekan

Üye 

Prof. Dr. Figen TUNCAY

Fiziksel Tıp ve Reh. AD

Üye 

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Tıbbi Parazitoloji AD

Üye

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Üye

Doç. Dr. Ali GÜNEŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Üye

Doç. Dr. Belkız UYAR Deri ve Zührevi Hastalıklar AD 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Raportör

Çiğdem GÜVEN

Fakülte Sekreter V.

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:51:04
Guncelleme Tarihi: 2020-11-12 14:03:35