FAKÜLTE TEMSİLCİSİ

   

Barış YAKUT

   
     

DÖNEM TEMSİLCİLERİ

   

Dönem I

:

Barış YAKUT

Dönem II

:

 
     

Fakülte Kalite Komisyonu Temsilcisi

:

Barış YAKUT

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Temsilcileri

:

 
 

:

 

Program Değerlendirme Komisyonu Temsilcileri

:

 
 

:

 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Temsilcileri

:

 
 

:

 
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu