Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Akademik Danışmanlık Kurulu

Akreditasyon Komisyonu

 

MEVLANA, ERASMUS, FARABİ VE BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Mevlana  : Dr. Öğretim Üyesi Gamze TURNA

Erasmus  : Dr. Öğretim Üyesi Gamze TURNA

Farabi      : Dr. Öğretim Üyesi Gamze TURNA

Bologna   : Dr. Öğretim Üyesi Güneş Dinç AKBULUT

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu