27.04.2020 tarihinde Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖEK), yaz döneminde yapılacak olan yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitimler ile Covid-19 pandemi döneminde yapılamayan kurul sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağı hususlarında videokonferans ile toplantı yaptı. 

Olusturulma Tarihi:2020-05-28 08:52:49
Guncelleme Tarihi: 2020-05-28 18:15:01