Üniversitemizde yürütülmekte olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında kalite faaliyetleri ve bu faaliyetlerin planlanan düzenlemelere uyumunu belirlemek, düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılma seviyesinin sistematik ve tarafsız olarak incelenmesine yönelik Fakültemize 03.10.2019 tarihinde İç Denetçiler Doç. Dr. Hüseyin Şimşek ve Öğr. Gör. Ayşe Çandar tarafından denetleme gerçekleştirilmiştir. Başta Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil olmak üzere Fakültemiz Kalite Komisyonun hazır olduğu toplantı başarıyla tamamlanmıştır.

Haberin yayına girdiği tarih 21.10.2019