Uygulanan tıp eğitim programı ve eğitim otomasyon sistemi hakkında bilgi almak için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi heyeti Fakültemizi ziyaret etti. BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İdris Türel ve Prof. Dr. Erol Ayaz dan oluşan misafir heyete Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Serdar Gürel tarafından bilgi verildi. Bütün sınavların elektronik ortamda yapılabildiği yeterliliğe dayalı eğitim sitemi tanıtımı ardından, misafir heyet yeni kurulmuş olan tıp fakültemizde uygulanan eğitim sistemini çok başarılı bulduklarını belirttiler.