Kırşehir İl Sağlık Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Fakültemiz Dekanlığı, ilimizin sağlık projelerini görüşmek üzere bir araya geldi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu