Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve GETAT Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, öğrencilerimize dünyadaki sağlık sistemleri ve ülkemizde uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları hakkında seminer verildi. Anne ve bebek ölüm hızlarının önemli oranda düştüğünü ve beklenen yaşam süresinin gelişmiş ülkeler sıralamasına yaklaştığını ifade eden Mollahaliloğlu, sağlıkta dönüşümün önemli işler başardığını, dünyada örnek bir program olarak gösterildiğini ama her değişimin bazı sancıları olabileceğini ifade ederek, dönüşüm sürecinin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.  

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu