8-11 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresine katılan FTR Anabilim Dalı başkanımız Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM bilimsel sunumunun yanında 2019 yılı başında açılması planlanan yerel Jeotermal kaynakların kullanılacağı 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz hakkında kongre katılımcılarına bilgi verdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu