Sağlık hizmeti sunumunda, klinik stajlar ve uzmanlık eğitimlerinde en önemli paydaşımız olan Sağlık Bakanlığı’nın yereldeki idarecileri ile rutin toplantılarımız devam ediyor.  Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat TÜRKOĞLU, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali GÜNEŞ ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muttalip ÇİÇEK, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Figen TUNCAY’ın ev sahipliğinde bir araya geldiler. Her ay rutin olarak yapılan paydaş toplantıları çerçevesinde beklentiler, hedefler ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik staj eğitimlerinde hastane içi fiziki mekan ve donanım ihtiyaçları görüşüldü.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu