Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Tarih ve Etik AD’ndan Arş. Gör. Dr. Arif Hüdai KÖKEN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD başkanı Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN ile birlikte 15-18 Mayıs tarihleri arasında Adana’da düzenlenen X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’ne katılmış,  Ahi Evran ve karısı Fatma Bacı özelinde elde ettikleri araştırma sonuçlarını ‘’Ahi Evran (1171-1261) ve Ahilik ile Hekimlik Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme’’  isimli sözlü bildiri ve ‘’XIII. Yüzyılda Güçlü Bir Toplumun Gelişmesine Katkı Sunan Fatma Bacı ve Dünyanın İlk Kadın Örgütlerinden: Bacıyân- ı Rûm (Anadolu Bacılar Teşkilatı)’’ isimli poster bildirisi olarak sunmuşlardır. Kongrenin kapanış oturumunda ise XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD’nın bilimsel desteği ve Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde, Rektörümüz Prof.Dr. Vatan KARAKAYA ve Ahi Babanın da daveti ile, 2019 yılında Kırşehir’de yapılması karara bağlanmıştır.