Yatay Geçiş (Kurumlararası) Başvuruları 22 Temmmuz 2019 - 26Temmuz 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sitesinden online olarak yapılacak olup posta yolu ile ve şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu