1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2019 
1.1 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.1 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019
1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2019
1.2 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.2 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019
1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2019
1.3 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2019
1.3 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2019

 

2018 Yılı Süreç Yönetim Şemaları

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2018
1.1 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.1 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018
1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2018
1.2 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.2 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018
1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2018
1.3 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu 2018
1.3 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu 2018

 

2017 Yılı Süreç Yönetim Şemaları

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 2017

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 2017 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 2017

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu