PERSONEL İŞLERİ FORMLARI

DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

DŞ-255-Mal Bildirimi Formu

DŞ-256-Aile Yardım Formu

DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu

FR - 048 Yemin Belgesi

FR - 050 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu

FR - 060 Personel İlişik Kesme Formu

FR - 064 Emeklilik Dilekçesi 

FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu

FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Görevlendirme Formları

FR - 278 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu

 

TIPTA UZMANLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FORMLAR

FR - 561 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Formu

FR - 562 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Rotasyon Tamamlama Belgesi

FR - 563 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tebligat Bilgi Formu

FR - 564 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tez Kabul Formu

FR - 565 Tıpta Uzmanlık Tez Savunma Sınavı Tutanağı

FR - 566 Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu

DŞ-281 Uzmanlık Öğrencisi Hakkında Eğitici Kanaat Formu

DŞ-282 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

DŞ-309 Tıpta Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu

 

MALİ İŞLER FORMLARI

DŞ-258-Harcama Talimatı

DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli

DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli

FR - 070 Personel Nakil Bildirim Formu

FR - 245 Ödeme Emri Belgesi

FR - 246 Ödeme Belgesi Teslim Tutanağı

FR - 248 Mutemet Dilekçesi

FR - 290 Birim Ödenek Talep Formu

FR - 292 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu

FR - 296 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi ve Takip  Formu

FR - 297  Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu

FR - 303 Ek ders Raporlu İzinli Durum Gösteren Lİste Formu

FR - 304 Kişi Borcu Taksitlendirme Talep Formu

FR - 309 Kbs-Hys-Tkys- E-Bütçe Kullanıcı İstek Formu

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ FORMLARI

FR - 001 Askerlik Durumu Beyan Formu

FR - 002 Belge Talep Formu

FR - 003 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

FR - 004 Ders İntibak Formu

FR - 005 Ders Kayıt Formu

FR - 006 Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR - 007 Ders Müfredat-Planı Formu

FR - 008 Ders Tanıtım Formu

FR - 010 Genel İstek Formu

FR - 013 Öğretim Elemanı Not Düzeltme Formu

FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR - 044 Eğitim Katılım Listesi Formu

FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu

FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu

FR - 109 Kayıt Sildirme İsteği Formu

FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu

FR - 112 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu

FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu

FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu

FR - 230 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu

FR - 316 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu

FR - 365 Öğrenci Bilgi Formu

FR - 400 Müfredat ve Ders İçerikleri Formu

FR - 481 (Yatay Geçişler İçin)Bölüm/Program Ders Müfradatı Ders İçerik Formu

FR - 504 Sınav Soru - Cevap Kağıdı Formu

FR - 505 Sınav Cevap (Ek) Kağıdı Formu

FR - 506 Sınav Katılım Tutanağı Formu

  

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

-FR - 067 Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu

-FR - 068 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu

-FR - 101 Ders Yükü Formu 

-FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Görevlendirme Formları

-FR - 140 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu

-FR - 177 Toplantı Karar Tutanağı Formu

-FR - 272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu 

-FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu

-FR - 276 Görev Süresi Uzatma ( Araştırma Görevlisi ) Formu

-FR - 305 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu

-FR - 307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

-YÖ - 062 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi

 

DESTEK HİZMETLERİ

FR - 157 Ip Telefon Gateway Cihazı Talep Formu

FR - 158 Ip Telefon İsim Değişikliği Formu

FR - 446 Bilgisayar-Yazıcı Talep Formu

 

 TÜM FORMLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ:  https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/formlar 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu