Fakülte Kurulumuzun 28 Ocak 2019 tarihli toplantısından.