Fakültemiz Kalite Komisyonu 22 Ocak 2019 tarihli toplantısında, 2019 yılına ilişkin eğitim öğretim süreçlerini belirlemiştir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu