Fakültemiz Kalite Komisyonu 18 Ocak 2019 tarihinde yılın ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda, Üniversitemiz 2019 Yılı Performans Programı çerçevesinde, birim faaliyet planı hazırlandı, paydaş ilişkileri ve beklentileri belirlendi, risk tanımları gözden geçirilerek güncellemeler yapıldı.

 

 

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu